Anmälningsavgifter

Kostnaden för att delta i Umeå Floorball Festival är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet. Läs mer om deltagarkorten nedanför.

Anmälningsavgifter
Ungdomsklasserna: 3000 kr/lag
Knatteklasserna: 2500 kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2022-09-18

Kommentarer