Anmälningsavgifter

Kostnaden för att delta i Umeå Floorball Festival är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet. Läs mer om deltagarkorten under fliken Deltagarkort.

Anmälningsavgifter
Ungdomsklasserna: 3000 kr/lag
Blåa Knatteklasserna: 2500 kr/lag
Gröna Knatteklasserna 2000kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2022-09-18

Kommentarer