Kostnaden för att delta i Umeå Floorball Festival är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet. Läs mer om deltagarkorten under fliken Deltagarkort.

Anmälningsavgifter

Röda klasserna: 3000 kr/lag

Ljusröda och Blåa klasserna: 2500 kr/lag

Gröna klasserna 2000kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2024-09-15