I de Röda klasserna kan dispens erhållas för två ettårsöveråriga spelare per match.

I de Ljusröda, Blåa och Gröna klasserna övergår vi till att spela enligt SIU-modellen och plockar helt bort dispenserna.

OBS! Dispenser från det egna förbundet är EJ giltiga för spel!

Ansökan görs på respektive lags anmälningssida.

Spelare som erhåller dispens får endast delta i den åldersklass där dispensen gäller.