Kostnaden för att delta i Umeå Floorball Festival är uppdelad i två delar, en anmälningsavgift samt en avgift per deltagare, Deltagarkortet. Läs mer om deltagarkorten under fliken Deltagarkort.

Anmälningsavgifter

Ungdomsklasserna: 3000 kr/lag

Blåa Knatteklasserna: 2500 kr/lag

Gröna Knatteklasserna 2000kr/lag

Anmälningsavgiften betalas senast 2023-09-17