Deltagarkortet är obligatoriskt för såväl spelare som ledare. Undantaget är lagen som spelar i de Gröna klasserna, där betalar man endast Anmälningsavgiften.

Varje lag som löser det billigaste alternativet i respektive åldersklass får medföra två ledare utan kostnad. Lag som löser det dyrare alternativet får medföra en ledare utan kostnad.

Deltagarkorten bokas via er lagsida och skall vara betalda senast den 24 september. OBS att det är bra om ni bokar deltagarkort tidigare än sista betaldatum. Sovsalarna tilldelas lagen när man bokardeltagarkort, så vill man vara säker på att få skolboende är det bra att boka i tid.

Deltagarkort ungdomsklasserna (Röda klasser)

RÖTT Deltagarkort - 750 kronor

- 2 nätter hårt golv (skolsal)

- Frukost lördag och söndag

- Lunch lördag och söndag

- Middag lördag

- Cup give-away

- Diplom

GRÖNT Deltagarkort - 200 kronor (Röda klasser, utan boende och mat)

- Cup give-away

- Diplom

Deltagarkort knatteklasserna:

BLÅTT Deltagarkort - 650 kronor (Blåa klasser)

- 1 natt hårt golv (skolsal)

- Lunch lördag och söndag

- Middag lördag

- Frukost söndag

- Cup give-away

- Diplom

- Medalj

GULT Deltagarkort - 150 kronor (Blåa klasser utan boende och mat)

- Cup give-away

- Diplom

- Medalj

Gröna åldersklasserna
Alla spelare i de Gröna klasserna erhåller Cup give-away, diplom samt medalj